UIt de praktijk

"Wat direct opvalt is dat de kinderen er ontzettend veel plezier aan beleven als er een nieuwe klank aangeboden wordt..."

"Ik denk dat vooral deze leerlingen door de aandacht voor het fonemisch bewustzijn in groep 2 een goede start hebben gemaakt in groep 3".
Petra Nieuwhoff

"Inspirerend, motiverend, duidelijk, enthousiastmerend. Draagt zeker bij tot vergroting van letterkennis bij de leerlingen (en juf)"
OBS de Huifkar

"Ongelooflijk geïnspireerd geraakt. Duidelijke structuur en handvatten gekregen om letters goed aan te leren. Mijn taalzwakke leerlingen maken progressie door. Veel activiteiten aangeboden gekrege om letters te consolideren"
OBS FC Spijk

Scholingsdag Noord Nederland open voor inschrijving!

Vrijdag 29 september 2017 kunt u in Haren Gn, deelnemen aan de scholingsdag Noord Nederland, schooljaar 2017/2018.  Ellen van der Veen verzorgt deze dag. Ze behandelt o.a. de theoretische onderbouwing van het programma en de toepassing van alle lesstof en materiaal. Deelnemers ontvangen een certificaat en daarmee een gratis account voor de digitale omgeving. 

Inschrijven kan hier


Programma Fonemisch Bewustzijn

Het Programma Fonemisch Bewustzijn is een programma dat kleuters op een makkelijke en speelse manier helpt om goed klanken te herkennen en te vormen. Het programma vormt zogezegd het fonemische bewustzijn van kinderen. De achterliggende visie is dat kleuters beginnen met het leren van klanken alvorens er letters aan gekoppeld worden. Dan leert een kind sneller en makkelijker lezen. De resultaten zijn ronduit spectaculair - bijna iedereen in groep 2 kent alle letters en leest aan het einde van het schooljaar. Hiermee is het programma geschikt voor alle basisscholen en kleutergroepen.

Meer over het programma >

De meerwaarde van het programma


Dyslexie door slecht onderwijs?

De discussie barst los! Maar, welke mening je ook deelt, ons programma legt voor alle leerlingen, snelle en langzame lezers en dyslecten, altijd de goed basis! Ons programma werkt vanuit klankherkenning en - onderscheiding en deze fonologische vaardigheden zijn cruciaal voor het goed leren lezen.

Ellen van der Veen

Artikel NOS
Hoogleraren: dyslexie is vooral gevolg van slecht onderwijs

Digitale omgeving

Uitgebreid digitaal programma

Het digitale programma omvat een grote hoeveelheid aan materiaal voor in de klas en op het digibord. Een complete omgeving die wij continu uitbreiden en updaten. 

lees meer >>

Praktijkervaringen

Veel scholen enthousiast

Veel leerkrachten zijn enthousiast over hun ervaringen. Ook de leerkrachten die eerst sceptisch waren over het programma.

lees meer >>

Workshops

Gratis Workshop Programma Fonemisch Bewustzijn

Kennis maken met programma

Met regelmaat verzorgen wij in het hele land workshops waar we ingaan op fonologisch en fonemisch bewustzijn. Kom vrijblijvend kennismaken - veel scholen gingen u al voor.

lees meer >>

Gratis Demo

Gratis Demo Account voor Programma Fonemisch Bewustzijn

Zelf ervaren?

U kunt een gratis proefaccount aanvragen voor het Programma Fonemisch Bewustzijn. Deze gegevens zijn 1 maand geldig.

Demo aanvragen >>