UIt de praktijk

"Wat direct opvalt is dat de kinderen er ontzettend veel plezier aan beleven als er een nieuwe klank aangeboden wordt..."

"Ik denk dat vooral deze leerlingen door de aandacht voor het fonemisch bewustzijn in groep 2 een goede start hebben gemaakt in groep 3".
Petra Nieuwhoff

"Inspirerend, motiverend, duidelijk, enthousiastmerend. Draagt zeker bij tot vergroting van letterkennis bij de leerlingen (en juf)"
OBS de Huifkar

"Ongelooflijk geïnspireerd geraakt. Duidelijke structuur en handvatten gekregen om letters goed aan te leren. Mijn taalzwakke leerlingen maken progressie door. Veel activiteiten aangeboden gekrege om letters te consolideren"
OBS FC Spijk

Programma Fonemisch Bewustzijn

Het Programma Fonemisch Bewustzijn is een programma dat kleuters op een makkelijke en speelse manier helpt om goed klanken te herkennen en te vormen. Het programma vormt zogezegd het fonemische bewustzijn van kinderen. De achterliggende visie is dat kleuters beginnen met het leren van klanken alvorens er letters aan gekoppeld worden. Dan leert een kind sneller en makkelijker lezen. De resultaten zijn ronduit spectaculair - bijna iedereen in groep 2 kent alle letters en leest aan het einde van het schooljaar. Hiermee is het programma geschikt voor alle basisscholen en kleutergroepen.

Meer over het programma >

Online scholing

Vanwege en snel groeiende vraag naar scholing en om deze scholing voor iedereen bereikbaar te maken, hebben we een uitgebreide online scholing ontwikkeld.

Het is nu dus mogelijk om in eigen tijd en omgeving geschoold te worden voor het optimaal inzetten van alle oefenigen en werkmateriaal uit de digitale omgeving. De eerste leerkrachten hebben ondertussen deze vorm van scholing al volbracht en hun certificaat gedownload! Zij hebben direct recht op een gratis abonnement voor het gebruik van de digitale omgeving. Dit abonnement wordt jaarlijks gratis verlengd.

De online scholing kost € 299,-  

Meer informatie en inschrijven: scholing.fonemischbewustzijn.nl

Inschrijven met een kortingscode of betalen middels een factuur? Dat kan hier

 

De meerwaarde van het programma


Dyslexie door slecht onderwijs?

De discussie barst los! Maar, welke mening je ook deelt, ons programma legt voor alle leerlingen, snelle en langzame lezers en dyslecten, altijd de goed basis! Ons programma werkt vanuit klankherkenning en - onderscheiding en deze fonologische vaardigheden zijn cruciaal voor het goed leren lezen.

Ellen van der Veen

Artikel NOS
Hoogleraren: dyslexie is vooral gevolg van slecht onderwijs

Digitale omgeving

Uitgebreid digitaal programma

Het digitale programma omvat een grote hoeveelheid aan materiaal voor in de klas en op het digibord. Een complete omgeving die wij continu uitbreiden en updaten. 

lees meer >>

Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Praktijkervaringen

Veel scholen enthousiast

Veel leerkrachten zijn enthousiast over hun ervaringen. Ook de leerkrachten die eerst sceptisch waren over het programma.

lees meer >>

Workshops

Gratis Workshop Programma Fonemisch Bewustzijn

Kennis maken met programma

Met regelmaat verzorgen wij in het hele land workshops waar we ingaan op fonologisch en fonemisch bewustzijn. Kom vrijblijvend kennismaken - veel scholen gingen u al voor.

lees meer >>

Geschikt voor u?

Gratis Demo Account voor Programma Fonemisch Bewustzijn

Even kijken?

Om het programma efficient in te kunnen zetten is scholing noodzakelijk. We kunnen ons echter voorstellen dat u toch eerst even wilt kennismaken.  Als u ons een berichtje stuurt overleggen we heel graag met u over een tijdelijk account.

Demo aanvragen >>