Het Programma Fonemisch Bewustzijn is een veelomvattende, digitale omgeving. Alle klinkers, medeklinkers en tweeklanken worden op dezelfde gestructureerde wijze aangeboden. Op deze manier ontstaat een eenduidige methodiek met een heldere doorgaande lijn vanaf groep 1 t/m 3. 

Leerkrachten volgen een scholing om de werkvormen en de achterliggende visie te doorgronden.

Kenmerkend aan het programma is dat kinderen op een speelse manier leren hoe een klank wordt gevormd; waar in de mond (mondbeeld), gebruik ik mijn stem erbij (stemloze en stemhebbende klank) en kan ik de klank lang maken of alleen maar kort (korte klanken en lange klanken).

Maar het programma biedt meer. Het biedt een keur aan materiaal en verschillende werkvormen die tegemoet komen aan de eigen ontwikkeling van de kleuter. Het programma maakt gebruik van alle zintuigen en zet veel bewegingsactiviteiten in. Ook heeft het programma veel uitgewerkte consolideeractiviteiten met dagelijkse, kortdurende spelsuggesties. Hiermee worden klankherkenning, klankverschillen, letters, analyse en synthese op een speelse manier ingetraind en geautomatiseerd.

Klankkaarten en klankplaatjes vormen het basismateriaal van het programma. De klankkaarten zijn een visuele weergave van waar en hoe een klank wordt gevormd. De bijbehorende klankplaatjes dienen als herinnering hieraan.   

Middels gemakkelijke oefeningetjes (klassikaal en alleen) wordt per klank expliciet stilgestaan bij alle niveaus van het fonemisch bewustzijn:

 • hoe spreek ik een klank goed uit;
 • welke kenmerken heeft een klank;
 • welke verschillen kan ik horen tussen de verschillende klanken;
 • isoleren van klanken;
 • synthese van klanken;
 • analyse van klanken;
 • manipuleren van klanken;
 • letters aanwijzen;
 • letters benoemen;
 • letters in woorden;
 • schrijven.

Daarnaast biedt het programma verschillende werkvormen die tegemoetkomen aan de algehele ontwikkeling van de kleuter. Het maakt gebruik van alle zintuigen en zet veel bewegingsactiviteiten in. Ook heeft het programma veel uitgewerkte consolideeractiviteiten met dagelijkse, kortdurende spelsuggesties. Hiermee trainen en automatiseren de kinderen klankherkenning, klankverschillen, letters, analyse en synthese op een speelse manier. 

klankkaartP.jpg

Om de oefeningen goed te kunnen doen is er een volledige digitale omgeving en zijn er voor alle klanken (letters) klankbeeldkaarten, waarbij deze kenmerken weer terugkomen (zie het voorbeeld hiernaast). Daarnaast is er bij elke klank een klankgebaar dat aangeeft waar en hoe de klank gevormd wordt. Dit is als extra ondersteuning, zeker voor leerlingen waarbij de articulatie nog problemen geeft.

Het programma is toegespitst op het werken met groepsplannen (op drie groepsniveaus) en is gekoppeld aan het Directe Instructie Model. Op deze manier ontstaat er een eenduidige methodiek met een doorgaande lijn vanaf groep 1 tot en met 3. Alle onderdelen, zoals auditieve discriminatie, analyse en synthese, rijmen, klank herkennen, letters benoemen en aanwijzen en schrijven, komen aan bod.