Het Programma Fonemisch Bewustzijn is een programma dat kleuters op een makkelijke en speelse manier helpt om goed klanken te vormen. Het programma vormt zogezegd het fonemische bewustzijn van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kleuters beter kunnen beginnen met het leren van klanken. Dan leert een kind sneller en makkelijker lezen. Beginnen bij het Fonemisch Bewustzijn van kinderen zorgt voor betere resultaten daarna.

Hoe gebruik je het programma?

Scholing:

Eerst leer je alles over de onderbouwing, het belang en hoe het programma in te zetten in de klas, met een scholing (lees hier alles over de scholingsmogelijkheden)

Digitale omgeving:

Iedere geschoolde gebruiker heeft recht op een onbeperkt gebruikersaccount voor de digitale omgeving van het programma. Deze omgeving bevat oefeningen, spelvormen en werkmateriaal voor het gebruik in de klas.

Meer informatie over het programma:

Het programma is gedurende meer dan 10 jaar ontwikkeld door onderwijsspecialiste Ellen van der Veen. Zij paste de methode eerst toe in het speciaal onderwijs. Weldra bleek de methode ook zeer geschikt voor het reguliere basisonderwijs. Het programma is daar toen voor doorontwikkeld. Inmiddels zijn er in het eerste jaar van lancering meer dan 60 scholen ingestapt. Zij boeken uitstekende resultaten met het programma. Uit hun ervaringen blijkt dat het programma niet tot extra lesdruk of prestatiedruk in de groep leidt.

Het Programma Fonemisch Bewustzijn staat expliciet stil bij alle onderdelen van het fonologisch en fonemisch bewustzijn:

 • waarnemen van verschillen tussen de klanken en het uitspreken van de klank;
 • isoleren van klanken, auditieve discriminatie op klank- en woordniveau;
 • analyse van klanken op woordniveau;
 • synthese van klanken;
 • manipuleren van klanken;
 • letters aanwijzen en benoemen;
 • letters en woorden schrijven

Doelstelling en resultaten

De inhoudelijke doelstellingen van het programma zijn:

 1. Verbeteringen van het fonemisch bewustzijn:
  • verbeteringen van de (kritische) luisterhouding;
  • verbeteringen van de auditieve concentratie;
  • verbeteringen van de auditieve discriminatie;
  • verbeteringen van de auditieve analyse;
  • verbeteringen van de auditieve synthese;
  • verbeteringen van de auditieve geheugen;
  • rijmen;
 2. kenmerken van klanken herkennen;
 3. meer gelaatgerichtheid van de leerling bevorderen;
 4. leren van de juiste leesrichting;
 5. automatiseren van de letters.

Deze inhoudelijke doelstellingen leiden tot een sterk verbeterd resultaat op het gebied van lezen en zorgt voor een aanzienlijk groter rendement in dezelfde lestijd. De aanpak is bij alle deelnemende scholen al heel effectief gebleken. Het belangrijkste effect is dat zo goed als alle kinderen uit groep 2 aan het eind van het schooljaar alle letters kennen en al "mkm-woorden" kunnen lezen.  

 Lees verder welk resultaten met het programma bereikt wordenVoorbeeldpagina digitale omgeving Programma Fonemisch Bewustzijn

 

 

Voorbeeldpagina digitale omgeving Programma Fonemisch Bewustzijn - B