Het is belangrijk om te meten wat het daadwerkelijke effect is op de leerprestaties. Daarom zijn wij nu bezig om onze meetgegevens te verwerken voor het afgelopen schooljaar. Onderstaand treft u de globale resultaten tot nu toe aan van de deelnemende scholen:

 • 98% van de leerlingen van groep 2 kent meer dan 20 letters aan het einde van het schooljaar; 
 • 90% van de leerlingen van groep 2 is in staat om – met veel plezier – mkm-woorden te lezen.

De genoemde resultaten zijn zonder meer spectaculair te noemen. Maar het programma biedt meer mogelijkheden:

 • het is gekoppeld aan de leerlijnen technisch lezen, taal en spelling van groep 1 en 2, waarbij alle subdoelen aan bod komen;
 • het biedt de mogelijkheid om na de afname van de ‘CITO Taal voor Kleuters’ direct te interveniëren bij de onderdelen waarop onvoldoende gescoord is;
 • het biedt duidelijk steun bij het opstellen van het groepsplan en kent een specifieke aanpak voor de volgende drie groepen:
  • instructie gevoelige groep;
  • instructie afhankelijke groep;
  • instructie onafhankelijke groep;
 • het werkt met de fasen van het Activerende Directe Instructie Model (ADIM);
 • het biedt binnen de verschillende fasen vele coöperatieve werkvormen;
 • het biedt meer inzicht in articulatieproblemen waardoor deze sneller herkend kunnen worden;
 • het besteedt veel aandacht aan de borging en consolidatie van het onderwerp door de toepassing van dagelijkse (kortdurende) activiteiten (zelfstandige en groepsactiviteiten);
 • het biedt veel mogelijkheden om tegemoet te komen aan de ontwikkeling van de kleuter door gebruik te maken van alle zintuigen en door veel bewegingsactiviteiten in te zetten;
 • het programma kan ingezet worden in groep 3 om spellingsproblemen te voorkomen;
 • het sluit aan bij alle andere kleutermethodes zoals Schatkist en Kleuterplein.

Meer weten?

Wilt u kenis maken met het Programma Fonemisch Bewustzijn en alles horen over de achterliggende visie? Wij bieden ondermeer gratis workshops om kennis te maken met het programma. Neem voor meer informatie snel contact met ons op.