Het is natuurlijk prachtig dat het programma Fonemisch Bewustzijn genoemde resultaten oplevert, maar hoe makkelijk en prettig is de aanpak in de praktijk? Hoe past het bij de overige methodes? Kortom, wat zijn de bevindingen uit de praktijk? Hieronder vertellen enkele toepassers uit de praktijk over hun eerste ervaringen met het programma:


"Wat direct opvalt is dat de kinderen er ontzettend veel plezier aan beleven als er een nieuwe letter aangeboden wordt....Als de kinderen enkele klinkers en medeklinkers kennen, komt automatisch het besef dat er een woord gevormd kan worden! Dit zijn eenvoudige mk-k-mk woorden, en stimuleert erg om te gaan lezen..."

"Wij werken nu voor het tweede jaar met het Programma Fonemisch Bewustzijn. We zijn met name enthousiast over de vorderingen van de leerlingen waar we toch wel enige zorgen over hadden. Ze hebben veel steun aan de klankgebaren en hun zelfvertrouwen is opvallend. Ik denk dat vooral deze leerlingen door de aandacht voor het fonemisch bewustzijn in groep 2 een goede start hebben gemaakt in groep 3. Ook dit jaar is het enthousiasme bij de kinderen van groep 2 weer groot. Er is erg veel keus aan activiteiten zodat er op een speelse manier een goede basis wordt gelegd voor het leren lezen in groep 3."

Petra Nieuwhoff

"Ik dacht: 15 letters kennen, dat lukt bij ons op school nooit. (eind vorig schooljaar kenden de kinderen er 8 of minder). In februari kende de huidige groep allemaal al minimaal 8 letters. Ze ondersteunen zichzelf met het klankgebaar. Dus...ik heb nu alle vertrouwen!"

Linda de Groot
obs Jemekörf (de school heeft meer dan 80% allochtone leerlingen)

"Ik stond heel erg sceptisch tegenover deze manier van klanken aanbieden. Tot mijn grote verbazing is het ook op onze school gelukt om de kleuters 15 letters te leren. Iedereen: Doen!"
Anonieme terugkoppeling

"Inspirerend, motiverend, duidelijk, enthousiastmerend. Draagt zeker bij tot vergroting van letterkennis bij de leerlingen (en juf)"
OBS de Huifkar

"Ongelooflijk geïnspireerd geraakt. Duidelijke structuur en handvatten gekregen om letters goed aan te leren. Mijn taalzwakke leerlingen maken progressie door. Veel activiteiten aangeboden gekrege om letters te consolideren. Super. Dank."
OBS FC Spijk