Eén van de extra producten van het programma is de CITO workshop. Deze workshop biedt de mogelijkheid om na de afname van de ‘CITO Taal voor Kleuters’ direct te interveniëren bij de onderdelen waarop onvoldoende gescoord is.

Doelstellingen workshop:

 De deelnemer is na afloop van de studiemiddag in staat om:

  1. de CITO taal voor kleuters voor groep 1 en 2 juist te analyseren en een datamuur hiervan samen te stellen;
  2. de resultaten van de CITO taal voor kleuters in groep 1 en 2 te vertalen naar een handelingsgerichte aanpak in het groepsplan fonemisch bewustzijn;
  3. gerichte oefenstof te vinden in het Programma Fonemisch Bewustzijn voor de leerlingen die één of meer uitvalgebieden laten zien op die onderdelen die een onderdeel zijn van het fonemisch bewustzijn.