Ellen van der Veen staat aan de basis van de ontwikkeling van het Programma Fonemisch Bewustzijn. Nog steeds is zij actief bezig met de inhoudelijke doorontwikkeling.

Zij was voor onderwijsbureau BO3 het contactpersoon en adviseur Onderwijs en Zorg en ze is als logopedist jaren werkzaam in het speciaal onderwijs en basisonderwijs. In het speciaal onderwijs werkt zij zowel met kleuters als pubers, met gedragsmatige- en/of leerstoornissen in combinatie met spraak- en taalproblemen. Ellen van der Veen heeft daarnaast veel ervaring als ambulant begeleider op basisscholen. Het programma dat zij in eerste instantie ontwikkelde voor het speciaal onderwijs bleek heel goed door te ontwikkelen naar een programma voor basisscholen. Inmiddels is een multidisciplinair team van specialisten bij de doorontwikkeling van het programma betrokken.