Het Programma Fonemisch Bewustzijn gaat in op subtiele maar belangrijke kenmerkende verschillen bij de verschillende klanken. Vandaar dat in de aanpak naast de aanschaf van een licentie ook de scholing van de leerkrachten een belangrijke plek heeft. In de leergang wordt het programma toegelicht, wordt technisch/inhoudelijke kennis overgebracht, wordt geoefend met het programma én zijn er vanuit bestaande ervaringen veel tips en trics om het programma nog beter toe te passen. Met het volgen van een leergang (4 dagdelen) krijgen groepsleerkrachten van groep 1 en 2 een complete scholing mee die ze gelijk in de klas kunnen inzetten. Daarnaast krijgt iedereen die deze leergang volgt (blijvend) gratis toegang tot het online programma.

De doelstellingen van de leergang zijn:

 • Het bieden van uitgebreide kennis omtrent de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn en de gevolgen van stagnatie van dit proces voor de leerontwikkeling, aan leerkrachten/intern begeleiders en eventueel de peuterspeelzaalleidsters.
 • Het praktisch kunnen vertalen van deze kennis naar doelgericht handelen op de werkvloer, gericht op het verbeteren van de (kritische) luisterhouding en de ontwikkeling van het fonologisch en fonemisch bewustzijn bij peuters en kleuters.
 • Implementatie van dat doelgericht handelen van de leerkracht, gericht op verbetering van de (kritische) luisterhouding bij leerlingen in peuterspeelzaal en groep 1 en 2.
 • Het bieden van een effectieve voorbereiding en aanvulling op het bestaande leesonderwijs.
Op dit moment hebben we de leergang in de regio Breda al ingepland op de volgende data:
 • 26 september 2014
 • 31 oktober 2014
 • 13 februari 2015
 • 22 mei 2015
De leergang wordt ook in de regio Utrecht gehouden en is gepland op:
 • 10 september 2014
 • 29 november 2014
 • 4 februari 2015
 • 20 mei 2015
 
De deelnamekosten bedragen € 775,- per persoon.
 
Bij inschrijving voor deze leergang ontvangt u direct gratis een inlogaccount voor de digitale omgeving van het programma.
 

Inschrijfformulier


 Deelnemen aan leergang Utrecht - start 10 september 2014
 Deelnemen aan leergang Breda - start 26 september 2014
 Deelnemen aan leergang op andere locatie (ntb)
 Meer informatie omtrent leergangen