20 September 2012

Programma Fonemisch Bewustzijn in JSW

Hoe kunnen we in groep 1 en 2 aandacht besteden aan het leren lezen zonder dat dit de prestatiedruk verhoogt? Welke vaardigheden moeten kinderen juit in deze fase ontwikkelen om later goed te kunnen lezen? Klankherkenning is cruciaal.

terug naar het publicatieoverzicht